Հատուկ առաջարկներ
Նոր երթուղիներ
Արեւմտյան Հայաստան
եւ Կիլիկիա
 
 
2008 թ. սկսած մինչ օրս մեզ հետ ճանապարհորդել են 6462 ուղևոր, որոնցից. ա) Մասնավոր ընկերություններից` 1325, բ) Գիտության և կրթության ոլորտից` 881, գ) Ուսանողներ` 851, դ) Բանկային ոլորտ` 240, ե) Թոշակառուներ` 545, զ) Արվեստի ոլորտ` 292, է) Պետական ոլորտ` 403, ը) Տուրիզմ` 240, թ) Առողջապահություն` 220, ժ) Սփյուռք` 927, ի) Օտարերկրացիներ` 304, լ) Երեխաներ՝ 234:
Կապ
Քաղաքային 56 56 49
Orange 055 56 56 49
Beeline 99 56 56 48
Skype: narekavank
nvtour@gmail.com
Բոլոր իրավունքները պահպանված են: © 2008-2016 “Նարեկավանք Տուր” ("Էն-Վի Տուր" ՍՊԸ):
Վեբ կայքի ամբողջ բովանդակությունը` այդ թվում ապրանքային նշանը, դիզայնը, տեքստը, գրաֆիկական պատկերները, լուսանկարները և այլն, “Նարեկավանք Տուր” հեղինակային իրավունքն են:
Բովանդակության որևէ մաս չի կարող վերարտադրվել որևէ կերպ և որևէ միջոցով` էլեկտրոնային կամ այլ, առանց “Նարեկավանք Տուր”-ի նախնական գրավոր թույլտվության: